Wytyczne cGMP – stawiamy na jakość!

Synergy WorldWide przestrzega określonego zestawu wytycznych produkcyjnych zwanych aktualną „dobrą praktyką produkcyjną”, w skrócie cGMP (current Good Manufacturing Practices).

W czerwcu 2010 roku amerykański Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) zatwierdziła specjalne wymagania, które mają zastosowanie do wszystkich producentów suplementów diety. Z powodu dużych nakładów czasu, wysiłku i pieniędzy koniecznych do wdrożenia i przestrzegania przez producentów tych wytycznych, wiele firm produkujących suplementy zdecydowało się zlecać swoją produkcję zakładom zewnętrznym.

Synergy WorldWide zobowiązała się do oferowania najlepszych na świecie suplementów diety. Dzięki wytwarzaniu produktów w swoich własnych zakładach i spełnianiu wszystkich norm jakości ustanowionych przez różne organa rządowe, od początku do końca kontrolujemy każdy proces produkcyjny. Postępując w ten sposób, możemy zagwarantować jakość, bezpieczeństwo i czystość naszych produktów, dzięki temu, że prowadzimy własne usługi zaopatrzeniowe, testy i produkcję.

Wytyczne cGMPs są wymagane i egzekwowane na każdym etapie naszej produkcji – od zaopatrzenia w surowce i wdrażanie procedur w produkcji po odpowiednie szkolenia pracowników i utrzymanie dobrego stanu technicznego zakładów.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniu Synergy do jakości z broszury na temat zapewniania jakości. Kliknij tutaj, aby ją pobrać i przeczytać >>

CONVERSATION

Instagram

Follow Us