Dostęp do szablonów wizytówek za pomocą narzędzia Pulse

Szanowni Dystrybutorzy!

W narzędziu Pulse udostępniliśmy szablony wizytówek Dystrybutorów, które można wydrukować na dowolnej drukarce.

Aby uzyskać dostęp do szablonów, należy kliknąć kartę „Resources” (Zasoby), a następnie kliknąć łącze „Business cards” (Wizytówki). Dystrybutorów, którzy posługują się wizytówkami wykonanymi niezgodnie z szablonami dostępnymi w narzędziu Pulse, prosimy o skorzystanie z tych szablonów po rozdaniu obecnie używanych wizytówek.

Jesteśmy przekonani, że używanie wizytówek przygotowanych na podstawie udostępnionych przez nas szablonów zapewni profesjonalny i spójny wizerunek marki Synergy w Europie oraz będzie miało pozytywny wpływ na zainteresowanie właściwych osób naszą działalnością.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us