Wyświetl broszury pakietu startowego Synergy za pomocą narzędzia Pulse

Zaloguj się do narzędzia Pulse i zapoznaj się z broszurą powitalną, broszurą dotyczącą zapewniania jakości oraz broszurą z informacjami o produktach. Dokumenty te zostały udostępnione, aby ułatwić Ci zrozumienie wyznawanych przez nas wartości oraz zapoznanie się z wyjątkową jakością naszych produktów. W narzędziu Pulse kliknij kartę „Resources” (Zasoby). Broszury będą dostępne w sekcji „Broszury europejskie”. Wszystkie trzy broszury są dostępne w różnych wersjach językowych.


Kliknij tutaj, aby zalogować się do narzędzia Pulse i wyświetlić nasze materiały. Ułatwią Ci one rozpoczęcie współpracy z nami.

Broszura powitalna zawiera opis misji firmy Synergy oraz list do dystrybutorów od założyciela i dyrektora generalnego, Dana Higginsona. Dowiesz się z niej na czym polega przewaga Synergy oraz poznasz podstawowe zasady, których firma Synergy przestrzega w ramach swojej działalności. Możesz również przeczytać informacje o naszym udziale w akcjach humanitarnych, który stanowi ważny element naszej misji wywierania pozytywnego wpływu na świat.

Następnie zapoznaj się z broszurą dotyczącą produktów firmy Synergy. Broszura skupia się na systemie odżywczym V3, który został opracowany z myślą o zapewnieniu optymalnej formy ludzkiego organizmu. Przeczytaj informacje o produktach ProArgi-9+, PhytoLife oraz Mistify, aby zrozumieć, w jaki sposób każdy z nich poprawi Twój ogólny stan zdrowia.

Na koniec zapoznaj się z naszymi wielokrotnie nagradzanymi i odznaczającymi się wyjątkową jakością produktami, które zostały opisane w broszurze dotyczącej zapewniania jakości. Broszura zawiera informacje na temat zaangażowania firmy Synergy w używanie w naszych produktach jedynie najczystszych składników oraz poddawanie każdego składnika rygorystycznym testom. Możesz również odbyć krótką wycieczkę po naszym zakładzie produkcyjnym, by poznać precyzyjne procesy wykorzystywane podczas wytwarzania produktów V3.

Jesteśmy przekonani, że udostępnione przez nas materiały okażą się bardzo pomocne i przyczynią się do rozwoju Twojej współpracy z firmą Synergy WorldWide. Broszury oraz pozostałe elementy pakietu startowego są już dostępne w Polsce, natomiast wkrótce udostępnimy je również dla innych rynków w Europie!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us