Zapewnienie Jakości: Wydawanie Certyfikatów


Nasze zakłady produkcyjne posiadają system gradacji koszy na odpady farmaceutyczne, zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu ryzyka zanieczyszczenia bezpośredniego i krzyżowego. Kosze wykonane ze stali nierdzewnej ograniczają ryzyko i potrzebę przekładania materiałów z jednego pojemnika do drugiego, a także zmniejszają potrzebę wykonywania czynności z użyciem produktów. Po użyciu każdy kosz jest czyszczony w specjalnych pomieszczeniach do mycia koszy. Myjemy każdy kosz detergentem i czystą, filtrowaną wodą. Czyste kosze są następnie przenoszone do specjalnie zaprojektowanej suszarni, gdzie temperatura powietrza wynosi 140 stopni Fahrenheita. Powietrze filtrowane filtrem HEPA eliminuje ryzyko skażenia podczas schnięcia koszy. 

Ładowanie lub mieszanie koszy rozpoczyna się w pomieszczeniu wydawczym, gdzie dokonuje się pomiarów zbadanych i zatwierdzonych surowców. Każdy składnik przechodzi przez stożkowaty młynek, co zapewnia przesianie wszelkich grudek na drobny pył Stożkowate młynki są zakończone tubą prowadzącą do kosza na odpady. Po załadowaniu do kosza wszystkich surowców, kosz zostaje zważony i porównuje się go ze specyfikacjami w celu weryfikacji kompletności składu. Następnie na kosz nakłada się szczelne wieko, aby zabezpieczyć produkt podczas transportu do zakładu przed pyłem lub innymi cząsteczkami występującymi w powietrzu. Procedura ta zapewnia nie tylko zabezpieczenie przed zakażeniem z zewnątrz, ale także zapobiega zakażeniu krzyżowemu pomiędzy produktami i gwarantuje całkowitą czystość składu.

Następnie szczelnie zamknięte kosze trafiają do mieszalni, gdzie zostają podpięte do dźwigni i miksera. Kosz jest unoszony i delikatnie obracany przez mikser, aby równo wymieszać wszystkie składniki. Przyrząd na pokrywie kosza pomaga w mieszaniu składników podczas obracania kosza. Ta metoda zapewnia doskonałą wydajność mieszania i pozwala zachować integralność poszczególnych granulek.

Po zakończeniu produkcji poszczególnych produktów V3 pobiera się próby statystyczne każdej partii, a inspektorzy ds. jakości ważą próbkę, sprawdzają ilość butelek, oznakowanie butelek i czytelność numerów partii. Próbki wysyła się do laboratorium ds. jakości, aby naukowcy mogli zakończyć badania zgodnie z naszą specyfikacją końcowych produktów. Po zakończeniu wszystkich testów, laboratorium ds. jakości podpisuje certyfikaty i analizy. Produkt jest wydawany przez laboratorium po uzyskaniu pozytywnej oceny z audytu końcowego. Dokumentację partii i próbkę końcowego produktu zachowuje się do późniejszego wykorzystania. Jeżeli klient ma pytanie dotyczące konkretnego kanistra ProArgi-9+, butelki Mistify lub butelki PhytoLife, laboratorium ds. jakości może sięgnąć po próbkę danej partii.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us