Stanowisko Synergy Worldwide („Synergy”) w sprawie prób powiązania firmy z przedsięwzięciem „Samograj”.

wtorek, października 07, 2014

Otrzymaliśmy niedawno informacje, że pewne podmioty trzecie, szczególnie platforma „Samograj”, chcą wykorzystać wizerunek firmy Synergy dla własnych, prywatnych celów. Podmioty te informują, że są powiązane z Synergy, choć w rzeczywistości nie są, jak również nie są oficjalnymi dystrybutorami Synergy. Z tego powodu chcielibyśmy przedstawić następujący komunikat:

Firma Synergy nie jest i nie zamierza być partnerem spółki Creative Solutions Network Sp. z o.o. Spółka Cywilna, właściciela platformy „Samograj”. Dlatego właściciele oraz uczestnicy przedsięwzięcia „Samograj”, w tym wszyscy dystrybutorzy Synergy mogący być uczestnikami „Samograja”, nie są upoważnieni do rozpowszechniania jej produktów. Reguły i przepisy dotyczące sprzedaży i dystrybucji produktów Synergy są jasno określone w Zasadach i Procedurach Synergy (Z&P), które można znaleźć pod adresem www.synergyworldwide.pl, i które nie zezwalają na uczestnictwo w przedsięwzięciach, programach lub układach działających tak jak platforma „Samograj”.

Pragniemy przypomnieć naszym dystrybutorom, iż dokonywanie i opłacanie zamówień produktów dla innego dystrybutora jest możliwe jedynie z zachowaniem dodatkowych wymogów, określonych w „Z&P”. Przedsięwzięcie „Samograj” nie spełnia wymogów „Z&P” ani nie otrzymało zgody Synergy na dystrybucję jej produktów lub dokonywanie płatności w jej imieniu. Dlatego członkom i uczestnikom platformy „Samograj” nie przysługuje prawo zamawiania produktów Synergy i/lub dokonywania płatności w jej imieniu.

Pragniemy zaznaczyć, że dystrybutorzy Synergy uczestniczący w przedsięwzięciu „Samograj” łamią „Z&P”. Z tego powodu ich konta będą zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy przez Synergy. Ostrzegamy naszych dystrybutorów, aby zwracali szczególną uwagę na propozycje, a w szczególności na zasady, prawa i obowiązki wymuszane na potencjalnych partnerach przez nieuprawnionych przedsiębiorców lub podmioty trzecie, oraz aby upewnili się, że ich działania są zgodne z „Z&P” i ich status dystrybutora nie jest zagrożony.

Zachęcamy wszystkich dystrybutorów Synergy do dokładnej lektury „Zasad i Procedur”, w tym Kodeksu Etycznego, aby mieli pewność że budują swój biznes Synergy w odpowiedzialny sposób.

Synergy WorldWide

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.