Stanowisko Synergy Worldwide („Synergy”) w sprawie prób powiązania firmy z przedsięwzięciem „Samograj”.

Otrzymaliśmy niedawno informacje, że pewne podmioty trzecie, szczególnie platforma „Samograj”, chcą wykorzystać wizerunek firmy Synergy dla własnych, prywatnych celów. Podmioty te informują, że są powiązane z Synergy, choć w rzeczywistości nie są, jak również nie są oficjalnymi dystrybutorami Synergy. Z tego powodu chcielibyśmy przedstawić następujący komunikat:

Firma Synergy nie jest i nie zamierza być partnerem spółki Creative Solutions Network Sp. z o.o. Spółka Cywilna, właściciela platformy „Samograj”. Dlatego właściciele oraz uczestnicy przedsięwzięcia „Samograj”, w tym wszyscy dystrybutorzy Synergy mogący być uczestnikami „Samograja”, nie są upoważnieni do rozpowszechniania jej produktów. Reguły i przepisy dotyczące sprzedaży i dystrybucji produktów Synergy są jasno określone w Zasadach i Procedurach Synergy (Z&P), które można znaleźć pod adresem www.synergyworldwide.pl, i które nie zezwalają na uczestnictwo w przedsięwzięciach, programach lub układach działających tak jak platforma „Samograj”.

Pragniemy przypomnieć naszym dystrybutorom, iż dokonywanie i opłacanie zamówień produktów dla innego dystrybutora jest możliwe jedynie z zachowaniem dodatkowych wymogów, określonych w „Z&P”. Przedsięwzięcie „Samograj” nie spełnia wymogów „Z&P” ani nie otrzymało zgody Synergy na dystrybucję jej produktów lub dokonywanie płatności w jej imieniu. Dlatego członkom i uczestnikom platformy „Samograj” nie przysługuje prawo zamawiania produktów Synergy i/lub dokonywania płatności w jej imieniu.

Pragniemy zaznaczyć, że dystrybutorzy Synergy uczestniczący w przedsięwzięciu „Samograj” łamią „Z&P”. Z tego powodu ich konta będą zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy przez Synergy. Ostrzegamy naszych dystrybutorów, aby zwracali szczególną uwagę na propozycje, a w szczególności na zasady, prawa i obowiązki wymuszane na potencjalnych partnerach przez nieuprawnionych przedsiębiorców lub podmioty trzecie, oraz aby upewnili się, że ich działania są zgodne z „Z&P” i ich status dystrybutora nie jest zagrożony.

Zachęcamy wszystkich dystrybutorów Synergy do dokładnej lektury „Zasad i Procedur”, w tym Kodeksu Etycznego, aby mieli pewność że budują swój biznes Synergy w odpowiedzialny sposób.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us