Szanowni Członkowie Zespołu Synergy w Polsce,

Po niedawnych wydarzeniach Kickoff, z nowymi planami na rok 2015, możemy stwierdzić, że nigdy nie było lepszego czasu na zaangażowanie się w Synergy! Ostatnio pojawiła się jednak pewna wątpliwość, którą chcielibyśmy natychmiast wyjaśnić.


Nature’s Sunshine Products (NSP) i Synergy WorldWide łączy bardzo silna relacja. Obie firmy korzystają w swych niezależnych planach marketingowych z licznych wspólnych zasobów. Oczekujemy więc, że wszyscy Członkowie Zespołu/Dystrybutorzy szanować będą drugą firmę i nie będą podejmować działań dla niej szkodliwych próbując przejmować członków jej organizacji czy też wypowiadać się o niej w sposób dyskredytujący.

Z powyższą myślą, oraz powołując się na nasze Zasady i Procedury, szczególnie zaś na Kodeks Etyczny oraz Zasady Dotyczące Dystrybutorów punkt 4.1 Ogólne oraz punkt 4.5 Nieuczciwa Konkurencja, pragniemy wyjaśnić następujące fakty:
  • Synergy WorldWide stanowi w całości własność Nature’s Sunshine Products (NSP). Aby chronić zgodny z zasadami charakter niezależnych planów marketingowych oraz pierwotne organizacje downline obu firm niezbędne jest, aby członkowie/dystrybutorzy jednej z nich nie mogli rekrutować członków/dystrybutorów drugiej. Członkowie Zespołu Synergy nie mogą rejestrować się jako Dystrybutorzy NSP, ani też nie mogą zachęcać innych Członków Zespołu Synergy, aby ci zostali Dystrybutorami NSP. Na tej samej zasadzie Dystrybutorzy NSP nie mogą zapisywać Członków Zespołu Synergy ani też zachęcać innych Dystrybutorów NSP, aby stali się oni Członkami Zespołu Synergy.  
  • Jeśli Członek Zespołu/Dystrybutor jednej z firm chce nabyć produkty drugiej firmy dla celów własnej konsumpcji, może zrobić to jako konsument.
  • Każdy z członków jednej firmy, który pragnie dołączyć do drugiej musi zamknąć poprzednio prowadzony biznes i odczekać 6 miesięcy zanim będzie mógł zarejestrować się jako członek drugiej firmy. Jest to jednak działanie zdecydowanie odradzane.

W razie pytań dotyczących wyżej opisanych procedur prosimy o kontakt z przedstawicielami naszego Działu Obsługi Klienta pod numerem +48 223108771 lub adresem mailowym PolandCS@synergyworldwide.com.

Z poważaniem,

Lynn Ohman
Dyrektor ds. Edukacji Dystrybutorów i Zgodności Proceduralnej

CONVERSATION

Instagram

Follow Us