Jak przeprowadzane są badania kliniczne

Już teraz naukowcy ubrani w białe kitle i gogle pracują z całych sił, aby udoskonalić ofertę produktową Synergy WorldWide oraz skuteczność naszych produktów w Centrum Badań i Innowacji Hughes.


Skuteczność to słowo często powtarzające się w dyskusji na temat składu produktów, zaś jego znaczenie odpowiada dokładnie temu, na czym skupia się zainteresowanie Synergy WorldWide: tworzeniu produktów, których działanie zostało potwierdzone naukowo. Skuteczny produkt to taki, który przynosi dokładnie taki efekt, jaki zamierzono, zaś produkty Synergy mają na celu pomóc Ci żyć pełnią życia dzięki kompleksowemu i godnemu zaufania systemowi dbania o zdrowie.

„Jedną rzeczą jest powiedzieć, że produkt działa, a czymś całkiem innym powiedzieć, że są dowody na to, że produkt działa,” podkreśla dr Joseph Lamb, dyrektor medyczny Centrum Hughes. „Dzięki temu laboratorium będziecie mogli usiąść do rozmowy z partnerem biznesowym i opowiedzieć mu o naszych wyjątkowych kombinacjach składników, o tym, że produkty te nie zostały opracowane przez trzech gości w sali konferencyjnej w oparciu o parę książek i ograniczone środki finansowe. Naszym celem jest dostarczanie wartościowych produktów i informacji produktowych możliwie największej grupie ludzi.”

Bez przetestowania produktów na ludziach niemożliwe jest ocenić jaka jest ich rzeczywista skuteczność, dlatego właśnie laboratoria kliniczne Centrum Hughes stanowią element niezbędny dla przyszłego rozwoju Synergy WorldWide i naszej linii produktów. Proces prowadzący do przeprowadzenia badań klinicznych jest złożony i wymaga wielomiesięcznych przygotowań. Zapoznaj się zatem z procesem klinicznym, jaki wdrażają nasi naukowcy, aby udowodnić, że produkty Synergy należą do najlepszych w całej branży suplementów diety.

Pomysł
Wszystkie badania kliniczne zaczynają się od konkretnego pomysłu. Kiedy zespoły kliniczne Synergy opracowują zasadniczą ideę bazującą na najistotniejszych potrzebach współczesnego świata w zakresie odżywiania i zdrowia, zaczynają od zestawienia bezpiecznych składników i przeprowadzenia badań własnych. Kiedy ekipa badawcza odkrywa daną recepturę i ma pewność, że warto przedstawić ją w szerszym gronie, spotyka się z niezależną radą konsultacyjną złożoną z kierownictwa firmy oraz personelu reprezentującego różne jej działy, aby przedyskutować zasadność wprowadzenia tego produktu z perspektywy biznesowej.

Protokół
Każde badanie kliniczne wymaga szeregu jasnych wytycznych. Należy odpowiedzieć na takie pytania jak: „Kogo poszukujemy i na kim przeprowadzimy badania? Ilu pacjentów potrzebujemy? W jakim wieku powinni być pacjenci w tej grupie? Czy ich ogólny stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w badaniu? Jakie instrukcje dotyczące przyjmowania produktu przedstawiamy pacjentom? Jakie informacje chcemy zebrać?” Protokół przechodzi szereg poprawek szczegółowo analizowanych przez różne działy w firmie. Zadawane są dziesiątki dodatkowych pytań, np. „Czy jest to badanie rzeczywiście pionierskie? Czy jest ono etyczne? Czy nasi pacjenci reprezentują optymalną grupę demograficzną?” Pytania te kierowane są przez rozmaite działy firmy, aby upewnić się jakie będzie znaczenie testów dla dystrybutorów, którym zależy na rozprowadzaniu produktu o udowodnionej klinicznie skuteczności. Po podsumowaniu tego procesu i opracowaniu ostatecznej wersji protokołu jest on wysyłany do zewnętrznej rady konsultacyjnej, w celu uzyskania opinii o produkcie i jego zatwierdzenia.

Osoby badane
Na podstawie ostatecznych instrukcji zawartych w protokole zespół kliniczny przystępuje do poszukiwania najwłaściwszej grupy pacjentów. Często są oni rekrutowani spośród grona pracowników Synergy WorldWide i Nature’s Sunshine. Jednakże, kiedy niezbędna jest praca ze ściślej sprecyzowaną grupą pacjentów, zespół kliniczny zwraca się o pomoc do działu marketingu, aby ten publicznie ogłosił informację na temat badania i przeprowadził rekrutację docelowej grupy demograficznej. Kiedy zostanie już ona skompletowana, wówczas każdy z uczestników odwiedza laboratorium, aby przy pierwszym spotkaniu zapoznać się z wyjaśnieniem celu badania i sposobem stosowania produktu, a także by zostać wstępnie przebadanym laboratoryjnie czy zdrowie pacjenta pozwala na udział w testach. W zależności od badania uczestnik może pojawiać się wielokrotnie w okresie badania lub też jednorazowo po jego zakończeniu, aby dokonać oceny wyników.

Dane
W okresie przeprowadzania badania zbierane są tysiące danych, w tym próbki fizyczne. Badanie z udziałem 20 pacjentów może zaowocować ponad 560 indywidualnymi próbkami. Próbki te przechowywane są w dwóch zamrażarkach mieszczących ponad 45.000 próbek każda. Przechowuje się je w temperaturze -80° C, aby zagwarantować trwałość każdej z nich. Zespół kliniczny korzysta z pomocy dodatkowych grup testujących rekrutowanych spośród zespołów naukowych Synergy WorldWide i NSP, aby ocenić zebrane wyniki stosując szereg testów. Przykładowo, studium biodostępności określa stopień i tempo, w jakim potencjalny składnik produktu przyswajany jest przez ludzki organizm. Pomiar poziomów tlenku azotu we krwi wskazuje czy pacjent odżywia się we właściwy sposób czy też nie. EndoPAT to z kolei nieinwazyjny test służący ocenie zdrowia układu krążenia i czynników ryzyka. Są to jedynie przykłady dosłownie setek testów, które można przeprowadzić, aby przeanalizować bezpieczeństwo i skuteczność danego produktu.

Wniosek
Kiedy każda uzyskana próbka zostanie przebadana, wyniki badań są zestawiane i oceniane pod kątem istotności statystycznej. Zespół kliniczny musi zmierzyć działanie nowego produktu i określić czy jest on już gotowy do wprowadzenia na rynek. Testy kliniczne przeprowadzane są w każdym szczególe w oczekiwaniu na te właśnie wyniki.

Rezultaty badań przeprowadzanych w laboratoriach klinicznych Centrum Hughes mają wielki potencjał mogący przynieść znaczący rozwój rynków, na których operuje Synergy. Nie ma też granic dla odkryć, jakich dzięki swej wiedzy mogą dokonać nasi niezwykli naukowcy. Innowacyjne badania przeprowadzane w Centrum Hughes są jedynym czynnikiem zdolnym uwolnić pełen potencjał drzemiący w recepturach posiadanych przez Synergy na wyłączność.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us