Otwarcie Centralnego Biura Synergy Europe!


Centralne Biuro Synergy Europe zostało oficjalnie otwarte na hiszpańskim wybrzeżu – w barcelońskim World Trade Center. Jest to pierwsze oficjalne biuro Synergy w Europie i cieszymy się, że mamy wreszcie swoje stałe miejsce, aby lepiej wspierać naszych wspaniałych dystrybutorów na tym rynku.

W Centralnym Biurze Synergy Europe opracowywane będą projekty napędzające przyszły wzrost firmy na rynku europejskim. Biuro będzie też siedzibą Wiceprezesa ds. Sprzedaży w Europie, Carmelo d’Anziego oraz Europejskiego Koordynatora ds. Sprzedaży i Marketingu, Nuno Carvalho.

Carmelo zaprosił liderów z krajów całej Europy, aby w dniach 8-9 kwietnia spotkali się w nowym biurze i świętowali jego otwarcie. Był to wspaniały moment do tego, aby zastanawiać się nad możliwościami, jakie czekają Synergy już w niedalekiej przyszłości.

Mamy nadzieję, że otwarcie biura Synergy Europe będzie dowodem rozwoju marki Synergy WorldWide oraz tego jak wielką wagę przykłada kierownictwo firmy do inwestowania w przyszłość Synergy Europe.

Zapraszamy wszystkich dystrybutorów, aby odwiedzali naszą siedzibę w Barcelonie, korzystali z niej jako przestrzeni, w której mogą spotykać się z potencjalnymi klientami i dystrybutorami w celu rozwijania biznesu i uczynili z niej użyteczne narzędzie.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us