Wielki sukces tournée Grega Proberta!Ponad 1500 dystrybutorów z całej Europy zapełniło sale spotkań w Londynie, Helsinkach, Oslo i wielu innych miastach, aby wysłuchać CEO Nature’s Sunshine Products, Grega Proberta, który dzielił się swoją wizją Synergy na kolejne 5 lat, oraz spotkać się osobiście z czołowymi dystrybutorami Synergy na świecie. Podczas tych eventów nie było pustych miejsc. Wiele osób uczestniczących w spotkaniach oglądało transmisje na żywo w miastach Islandii, Finlandii, Norwegii, Niemiec i innych krajów. W tournée wzięli też udział prezes Synergy WorldWide Dan Norman i Wiceprezes ds. Rynku Europejskiego Carmelo D’Anzi, przedstawiający swoje plany dla Synergy Europe. 

Europa doświadcza obecnie wyraźnie odczuwalnego rozwoju i entuzjazmu. Momentum Synergy Europe można przypisać zaangażowaniu czołowych liderów i ich jasnej wizji przyszłości. Dystrybutorów jednoczy myślenie wielkimi, ambitnymi kategoriami. Padają znaczące obietnice, które są następnie dotrzymywane, jak choćby otwarcie Centralnego Biura Synergy w Barcelonie. Silna jest także współpraca między stroną korporacyjną Synergy a dystrybutorami w terenie.

„Uderzyło mnie podczas tych wydarzeń to co widziałem w oczach ludzi,” opowiada Carmelo. „Wiedziałem, że nabrali silnej wiary, kiedy wysłuchali przesłania, jakie do nich skierowaliśmy.”

Plan na kolejne pięć lat został doskonale przyjęty przez dystrybutorów Synergy obecnych na tych wydarzeniach. U progu nowej ery wzrostu dla Synergy, wśród naszych zespołów panuje elektryzująca energia. Jesteśmy pewni, że Synergy Europe odegra należną rolę w realizacji tej pięcioletniej strategii. Realizacja wyznaczonych w nim celów będzie wymagać wielkiego, wspólnego wysiłku, ale Synergy Europe nie boi się wyzwań.

Dziękujemy wszystkim wytrwale pracującym dyrektorom generalnym Europy za ich wysiłek włożony w organizację tego spektakularnego tournée. Każdy z nich wykonuje wspaniałą pracę i żadne słowa nie wystarczą by wyrazić naszą wdzięczność za ich wsparcie.CONVERSATION

Instagram

Follow Us