Aktualizacja wymagań Elite Honors


Kwalifikacja do Elite Honors w roku 2017 właśnie została uproszczona!

  1. Elite Honors 600: Zgromadź 600 CV obrotu w 1 miejscu w systemie (TC1) miesięcznie
  2. Elite Honors 1200: 1200 CV obrotu w TC1 miesięcznie
  3. Elite Honors 2400:  2400 CV obrotu w TC1 miesięcznie

To naprawdę takie proste!

Wcześniej informowaliśmy, że obrót w TC1 w wysokości 600, 1200 lub 2400 CV musi zostać zgromadzony „powyżej lub jako dodatek do Twojego zwykłego miesięcznego poziomu kwalifikacji.” Ten element poziomu kwalifikacyjnego nie jest już wymagany.

Pod wpływem cennych rad udzielonych nam przez liderów na różnych rynkach uznaliśmy, że zmiana ta jest pożądana, ponieważ ograniczy komplikacje i ułatwi osiągnięcie zrozumienia i duplikacji w Twojej organizacji. Czekamy na sukces Elite Honors w roku 2017!

Więcej informacji na temat programu Elite Honors w roku 2017 I związanych z nim korzyści uzyskasz klikając tutaj lub kontaktując się z Synergy.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us