Elite Honors - Wyjaśnienia


Nowe zasady kwalifikacji Elite Honors w roku 2017 zostały opublikowane już wcześniej w tym miesiącu. Jako firma, z entuzjazmem oczekujemy chwili, kiedy będziemy mogli zobaczyć jak program ten pomaga generować i wspierać rozwój naszej działalności w całej Europie.

Niedawno pojawiła się wątpliwość dotycząca tego elementu kwalifikacji, który wiąże się z obrotem aktywacyjnym – chcielibyśmy zatem wyjaśnić tę kwestię. Zasady kwalifikacji do tego programu zostały przedstawione w następujący sposób:

Poziomy kwalifikacji:
Poniższe poziomy kwalifikacji odpowiadają trzem poziomom kwalifikacji, które wpływają na ten element programu, który wiąże się z uznaniami. Wszystkie poziomy CV dotyczą 1 Miejsca w Systemie (TC1), zaś obrót aktywacyjny nie stanowi już czynnika odgrywającego rolę w kwalifikacji Elite Honors. 

600 CV*
1200 CV*
2400 CV*

*Wszystkie poziomy CV liczone są powyżej lub jako uzupełnienie Twoich standardowych miesięcznych poziomów kwalifikacji.

Na przykład: W Stanach Zjednoczonych miesięczny standard kwalifikacji wynosi 120 CV. Aby uzyskać kwalifikację Elite Honors potrzebujesz zgromadzić minimum 720 CV w TC1.

Fragment brzmiący “…obrót aktywacyjny nie stanowi już czynnika odgrywającego rolę w kwalifikacji Elite Honors.” odnosi się do poprzedniego wymagania w roku 2016, jakim było zgromadzenie 200 CV w obrocie aktywacyjnym jako warunek kwalifikacji. Nie oznacza to, że nowy dystrybutor, który aktywuje się na 600 CV nie uzyska obrotu liczonego na poczet 600CV + standardowa kwalifikowana wysokość obrotu w ramach kwalifikacji w 2017. Osobisty obrót aktywacyjny będzie w dalszym ciągu liczony jako osobisty obrót w TC1.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby dalszych wyjaśnień w tej kwestii prosimy o kontakt z Twoim lokalnym dyrektorem generalnym lub Działem Obsługi Klienta.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us