MODYFIKACJA W OBROCIE TYTULARNYM


Synergy WorldWide skraca Twoją drogę do Presidential Executive poprzez nowe możliwości uzyskania awansu na wyższą rangę!

JAK TO DZIAŁA?

Po pierwsze, ważne jest, aby mieć świadomość, że to udoskonalenie stosuje się wyłącznie do awansów rangowych i nie ma wpływu na sposób obliczania prowizji.

Przed tą zmianą Twój tytuł obliczany był w oparciu o jedną liczbę – obrót prowizyjny w słabszej odnodze (CV słabszej odnogi). Obecnie, dzięki wprowadzonej modyfikacji, Twoja ranga obliczana będzie przy wykorzystaniu trzech różnych elementów.

Przyjrzyjmy się każdej z nich, aby lepiej zrozumieć jak to wszystko działa:

1. CV w słabszej odnodze
Obrót w słabszej odnodze odpowiada mniej rozwiniętej odnodze w Twojej organizacji. Silna odnoga, to bardziej rozbudowana z dwóch odnóg.

Przykład
Prawa odnoga = 500 CV; Lewa odnoga = 1,000 CV
Słabsza odnoga = 500 CV

Przed wprowadzanym udoskonaleniem, Twój tytuł obliczany był wyłącznie w oparciu o CV w słabszej odnodze. Od tej pory, CV Twojej słabszej odnogi będzie stanowić  1 z 3 elementów, na podstawie których obliczana jest ranga.

2. Obrót Prowizyjny w 1 Miejscu w Systemie - Tracking Center 1 (TC1 CV)
TC1 CV to obrót związany z zamówieniami własnymi oraz złożonymi przez osobiście zasponsorowanych klientów preferowanych.

Przykład 
Jeśli w styczniu składasz 1 osobiste zamówienie za 200 CV oraz zamówienie od 1 klienta preferowanego również za 200 CV, wówczas Twój obrót w TC1 wynosi 400 CV.

Przed obecnym udoskonaleniu, TC1 CV liczył się wyłącznie pod kątem tytułów dystrybutorów znajdujących się w organizacji nad tobą. Obrót ten nie przekładał się w żaden sposób na Twoją osobistą rangę. Od tej pory Twój pełny obrót w TC1, przed naliczeniem Rabatu Elitarnego, będzie wykorzystywany w obliczeniu rangi.

3. CV Rabatu Elitarnego osobiście zasponsorowanych dystrybutorów
Każdy rynek posiada swój określony poziom elitarny – poziom, na którym dystrybutorzy uzyskują uprawnienie do otrzymywania 25% Rabatu Elitarnego w stosunku do obrotu przekraczającego określony poziom obrotu w danym miesiącu. Aby to wyjaśnić posłużymy się liczbą 200 CV jako nasz poziom elitarny.

Cały obrót prowizyjny (CV) w TC1 na poziomie równym lub niższym od 200 CV traktowany jest jako zwykły obrót kwalifikacyjny 50% obrotu powyżej progu 200 CV również się do niego zalicza. Pozostały obrót wykorzystywany jest do obliczania i wypłacania Rabatu Elitarnego i nie zalicza się jako obrót kwalifikacyjny. Aby to wyjaśnić, posłużymy się przykładem CV odjętego jako CV Rabatu Elitarnego.

Przykład 
John składa zamówienie o wartości 200 CV w pierwszym dniu miesiąca. W ciągu tego samego miesiąca jeden z jego klientów również składa zamówienie produktowe – na 100 CV. Kwotę 100 CV dzieli się więc na pół. 50 CV zalicza się wraz z pierwotną sumą 200 CV z jego zamówienia własnego złożonego w tym miesiącu. Pozostałe 50 CV wykorzystane jest do wypłacenia 25% Rabatu Elitarnego.

W przykładzie tym, jeśli to Ty jesteś  upline’m Johna, 250 CV spośród całości  300 CV, przechodzi na Ciebie i zalicza się do Twojej prawej i lewej odnogi – w zależności od tego, do której należy John.

W przypadku tego elementu naszej modyfikacji, Synergy wykorzystuje CAŁOŚĆ CV Rabatu Elitarnego (CV odjęte by wypłacić  Rabat Elitarny) dotyczący osobiście sponsorowanych przez Ciebie dystrybutorów, aby obliczyć Twój tytuł. Dotyczy to wszystkich osobiście zasponsorowanych dystrybutorów, niezależnie od odnogi.


Oto kilka przykładów ilustrujących jak to działa.


Przykład 1

Sandy posiada obrót w słabszej odnodze na poziomie 1,700 CV. Obrót w jej silnej odnodze wynosi 3,000 CV.

Sandy posiada także 700 CV obrotu w TC1, zaś kwota wynosząca 600 CV została odjęta od sumy wypracowanej przez jej osobiście zasponsorowanych dystrybutorów celu wypłacenia Rabatu Elitarnego.

Obrót pod kątem tytułu (Obrót Tytularny) Sandy zostanie obliczony w następujący sposób:

1,700 CV ze słabszej odnogi + 700 TC1 + 600 CV Rabatu Elitarnego = 3,000 CV

Obrót Tytularny  Sandy wynosi więc 3,000 CV i uzyskuje ona rangę Silver. Jej rzeczywisty poziom obrotu w słabszej odnodze wykorzystywany pod kątem naliczania prowizji nie zmienia się i wynosi  1,700 CV.


Przykład 2

Chris posiada obrót w słabszej odnodze wynoszący 11,000 CV. Obrót w jego silnej odnodze to 20,000 CV.

Chris posiada 2,500 CV obrotu w TC1 zaś kwota 1,500 CV została odjęta od sumy wypracowanej przez jego osobiście zasponsorowanych dystrybutorów celu wypłacenia Rabatu Elitarnego.

Obrót Tytularny Chrisa zostanie obliczony w następujący sposób:

11,000 CV ze słabszej odnogi + 2,500 TC1 + 1,500 CV Rabatu Elitarnego = 15,000 CV

Obrót Tytularny  Chrisa wynosi więc obecnie 15,000 CV i uzyskuje on tytuł Team Manager. Jej rzeczywisty poziom obrotu w słabszej odnodze wykorzystywany pod kątem prowizji nie zmienia się i wynosi  11,000 CV.


Przykład 3

Jennifer jest nową osobą w Synergy i dopiero czeka na to, aby zarejestrować kogoś w którejkolwiek odnodze. Obie odnogi są teraz na poziomie 0 CV; Jennifer rozmawiała jednak z rodziną i przyjaciółmi, którzy chcieli spróbować produktu. W efekcie zrobiła w swoim pierwszym miesiącu zamówienia na kwotę 1,500 CV na cele konsumpcji własnej oraz by odsprzedać produkt nowym konsumentom!

Jennifer posiada tylko 1,500 CV obrotu w TC1.

Obrót Tytularny Jennifer zostanie obliczony w następujący sposób:

0 CV ze słabszej odnogi + 1,500 TC1 + 0 CV Rabatu Elitarnego = 1,500 CV

Obrót Tytularny  Jennifer  wynosi więc obecnie 1,500 CV i uzyskuje ona tytuł Bronze. Jej rzeczywisty poziom obrotu w słabszej odnodze wykorzystywany pod kątem prowizji nie zmienia się i wynosi 0 CV.


OBRÓT TYTULARNY W PULSE 

Sekcja dotycząca Obrotu Tytularnego będzie widoczna we wskaźniku rezultatów po lewej stronie strony głównej w systemie Pulse.

Zobaczysz tutaj wyróżnione pozycje:

  1. Obrót Tytularny
  2. Obrót w TC1
  3. CV Rabatu Elitarnego 
  4. Lewa odnoga
  5. Prawa odnoga

Dzięki tym danym liczbowym będziesz mógł wyraźnie zobaczyć jak obliczany jest Twój Obrót Tytularny na przestrzeni miesiąca.

Z optymizmem czekamy, aby uczcić Wasze kolejne osiągnięcia w budowaniu biznesu Synergy w oparciu zarówno o partnerów biznesowych, jak i konsumentów.


Uwaga: Baza danych Synergy aktualizuje Obrót Tytularny co 2-3 godziny. Prosimy o cierpliwość podczas czekania aż system zaktualizuje złożone zamówienia.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us