KREDYT PRODUKTOWY ELITE HONORS 2018

piątek, stycznia 12, 2018


Oprócz nagród Elite Honors, jakie nasi dystrybutorzy mogą zdobywać przez cały rok, stoją oni teraz przed szansą zakwalifikowania się do uzyskania dodatkowego kredytu produktowego w oparciu o ich systematyczną pracę z programem Synergy Elite Honors w roku 2018.

JAK MOGĘ GO UZYSKAĆ?
Aby otrzymać dodatkowy kredyt produktowy na koniec roku kalendarzowego, dystrybutor musi posiadać aktywne konto, nieposzlakowaną reputację w firmie, oraz:

(1)   W przypadku dystrybutorów już zarejestrowanych w styczniu 2018, potrzebujesz minimalnego obrotu na poziomie 600 w TC1 przez całe 12 miesięcy roku 2018 oraz co najmniej czterokrotnej kwalifikacji Elite Honors przed końcem roku.

LUB

(2)   W przypadku nowych dystrybutorów, musisz aktywować swoje konto dystrybutorskie do 30 czerwca 2018, posiadać minimalny obrót na poziomie 600 w TC1 przez pozostałe miesiące roku 2018, co najmniej czterokrotnie uzyskać w tym roku kwalifikację Elite Honors oraz przed końcem roku zgromadzić w TC1 łączną sumę CV, która będzie równa lub wyższa niż łączna kwota kredytu produktowego w ciągu 12 miesięcy.

PRZYZNANIE KREDYTU PRODUKTOWEGO
Przy spełnieniu powyższych kryteriów zastosowane zostaną przedstawione poniżej progi CV określające odpowiedni poziom przyznanego kredytu produktowego.

7200 CV:         4800zł
14400 CV:        9600zł
28800 CV:       19200zł

Zakwalifikowani dystrybutorzy otrzymają swój kredyt produktowy nie później niż 31 stycznia 2019. Kredyt ten będzie dostępny i możliwy do realizacji w biurze wirtualnym Pulse lub za pośrednictwem Obsługi Klienta. Kredyt nie może być stosowany do zestawów produktowych – dotyczy jedynie indywidualnych produktów dostępnych w cenach hurtowych dla dystrybutorów.

Synergy WorldWide

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.