KREDYT PRODUKTOWY ELITE HONORS 2018


Oprócz nagród Elite Honors, jakie nasi dystrybutorzy mogą zdobywać przez cały rok, stoją oni teraz przed szansą zakwalifikowania się do uzyskania dodatkowego kredytu produktowego w oparciu o ich systematyczną pracę z programem Synergy Elite Honors w roku 2018.

JAK MOGĘ GO UZYSKAĆ?
Aby otrzymać dodatkowy kredyt produktowy na koniec roku kalendarzowego, dystrybutor musi posiadać aktywne konto, nieposzlakowaną reputację w firmie, oraz:

(1)   W przypadku dystrybutorów już zarejestrowanych w styczniu 2018, potrzebujesz minimalnego obrotu na poziomie 600 w TC1 przez całe 12 miesięcy roku 2018 oraz co najmniej czterokrotnej kwalifikacji Elite Honors przed końcem roku.

LUB

(2)   W przypadku nowych dystrybutorów, musisz aktywować swoje konto dystrybutorskie do 30 czerwca 2018, posiadać minimalny obrót na poziomie 600 w TC1 przez pozostałe miesiące roku 2018, co najmniej czterokrotnie uzyskać w tym roku kwalifikację Elite Honors oraz przed końcem roku zgromadzić w TC1 łączną sumę CV, która będzie równa lub wyższa niż łączna kwota kredytu produktowego w ciągu 12 miesięcy.

PRZYZNANIE KREDYTU PRODUKTOWEGO
Przy spełnieniu powyższych kryteriów zastosowane zostaną przedstawione poniżej progi CV określające odpowiedni poziom przyznanego kredytu produktowego.

7200 CV:         4800zł
14400 CV:        9600zł
28800 CV:       19200zł

Zakwalifikowani dystrybutorzy otrzymają swój kredyt produktowy nie później niż 31 stycznia 2019. Kredyt ten będzie dostępny i możliwy do realizacji w biurze wirtualnym Pulse lub za pośrednictwem Obsługi Klienta. Kredyt nie może być stosowany do zestawów produktowych – dotyczy jedynie indywidualnych produktów dostępnych w cenach hurtowych dla dystrybutorów.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us