Miesiąc 2020 Osiągnięcia

Serdecznie gratulujemy naszym wytrwałym dystrybutorom, którzy przenieśli swój biznes Synergy na kolejny poziom. W ubiegłym miesiącu wymienione tutaj osoby zdobyły nowe rangi sukcesu w swoim biznesie Synergy. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy uhonorować czas i energię, jaką włożyli w realizację swoich celów, dzieląc się Elitarnym Zdrowiem i pomagając innym uwolnić swój potencjał.

Prosimy, abyś wraz z nami złożył gratulacje następującym dystrybutorom na rynku europejskim:

AWANSE RANGOWE
Gold
Sicon Asesores S.l. (Spain)
Jacqueline Hodson (UK)

Silver
Heliodor Franz Schirnhofer E.U. (Austria)
Stella O'shea (UK)

Bronze
Itziar Baudet Lopez (Spain)
Stella O'shea (UK)
Anna Gill (UK)

Star
Elfie Krameritsch (Austria)
Dieter Moser (Austria)
Günter Fischer (Austria)
Gerhard Thorbauer (Austria)
Raul Kirchhoff (Italy)
Christina Rigby (UK)
Julia Jennings (UK)
Katherine Hilton-hayes (UK)
Gemma Lowe (UK)


NAJLEPIEJ REKRUTUJĄCY
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych miejsc w systemie

Liz James (UK)
Jordan Mesa (Spain)
Taiwo Falilat Ademiluyi (Ireland)
Boga Kristín Thorlacius (Iceland)
Heliodor Franz Schirnhofer E.U. (Austria)
Dieter Moser (Austria)
Christina Rigby (UK)
Julia Jennings (UK)
Jonathan Burgess (UK)


NAJLEPSI W BUDOWANIU STRUKTUR
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych awansów w randze

Terry Rigby (UK)
Wilkister Heyi (Austria)
Heliodor Franz Schirnhofer E.U. (Austria)

CONVERSATION

Instagram

Follow Us