Listopad 2020 Osiągnięcia

Serdecznie gratulujemy naszym wytrwałym dystrybutorom, którzy przenieśli swój biznes Synergy na kolejny poziom. W ubiegłym miesiącu wymienione tutaj osoby zdobyły nowe rangi sukcesu w swoim biznesie Synergy. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy uhonorować czas i energię, jaką włożyli w realizację swoich celów, dzieląc się Elitarnym Zdrowiem i pomagając innym uwolnić swój potencjał.

Prosimy, abyś wraz z nami złożył gratulacje następującym dystrybutorom na rynku europejskim:

AWANSE RANGOWE
Team Director
Giorgio Bresquar (Italy)

Team Manager
Giacomo Rigoni (Italy)
Elena David (Italy)

Team Leader
Angela Strappazzon (Italy)
Laura Leonardi (Italy)
Rita Kaisermann (Italy)
Michela Lovadina (Italy)

Gold
Laura Leonardi (Italy)
Michela Lovadina (Italy)

Silver
Annamaria Rizzato (Italy)
Laura Leonardi (Italy)
Emiliano Zanier (Italy)
Laurence Carmela Olivier (Italy)
Darja Pirec (Slovenia)
Kai Woodgate (UK)
Aladin Ali (UK)

Bronze
Barbara Cristina Campa (Italy)
Michela Basso (Italy)
Laurence Carmela Olivier (Italy)
Alice Inama (Italy)
Alice Strappazzon (Italy)
Roberto Pooli (Italy)
Angela Chini (Italy)
Matt Thomas (UK)
Tara Jones (UK)
Zoe Reast (UK)
Felicity Jay (UK)
Alex Igwilo (UK)

Star
Manuela Zinggl (Austria)
Erich Müller (Austria)
Liane Schneider (Germany)
Denise Lütke (Germany)
Annette Häffele (Germany)
Asiyemia Daniel Ikiroma (Ireland)
Jackie Carter (Ireland)
Luca Besuschio (Italy)
Sabina Nannini (Italy)
Roberto Pooli (Italy)
Laura Nepomocene (Italy)
Angela Chini (Italy)
Clare Ochouba (UK)
Mr Nelson Obidimalor (UK)


NAJLEPIEJ REKRUTUJĄCY
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych miejsc w systemie

Sylvia Adinnu (UK)
Liliana Ruocco (Italy)
Roman Tanzler (Austria)
Anne Katrine Skilbreid (Norway)
Sue Thomas (UK)


NAJLEPSI W BUDOWANIU STRUKTUR
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych awansów w randze

Elena David (Italy)
Giacomo Rigoni (Italy)
Giorgio Bresquar (Italy)

CONVERSATION

Instagram

Follow Us