Rzut oka na badania Centrum Hughes: Co to jest mieloperoksydaza?Naukowcy pracujący w Centrum Badań i Innowacji Hughes dokonali w roku 2015 dwóch przełomowych odkryć dotyczących ProArgi-9+, które stały się głośne wśród dystrybutorów Synergy na całym świecie.

KLIKNIJ TUTAJ  aby zapoznać się z pełnym opisem tych odkryć.

Jedno z tych badań poświęcone było wpływowi ProArgi-9+ na ograniczenie utleniania cholesterolu LDL. Jaka jest przyczyna tego utleniania? Mieloperoksydaza (MPO).

Ostatnie zdanie w drugim z przeprowadzonych badań brzmi: „Wstępna analiza przeprowadzona w Centrum Hughes pozwoliła odkryć, że wyjątkowa kombinacja składników ProArgi-9+ firmy Synergy w znacznym stopniu blokuje mieloperoksydazę i pomaga zmniejszać utlenianie cholesterolu LDL.”

Dotychczas wiemy już, że mieloperoksydaza negatywnie wpływa na produkcję tlenku azotu, ale czym ona właściwie jest? Na czym dokładnie polega jej działanie? Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc nam uzyskać lepsze pojęcie o tym dlaczego tak ważne jest powstrzymanie efektów działania mieloperoksydazy.

MIELOPEROKSYDAZA: PRZYJACIEL I WRÓG ZARAZEM

MPO to enzym produkowany przez białe krwinki, który służy do walki z infekcjami. MPO wytwarza związki utleniające przypominające wybielacz, które zabijają bakterie atakujące nasz organizm. Problem pojawia się jednak dlatego, że niszczący zarazki kwas hipochlorowy, substancja walcząca z infekcją, zabija nie tylko „wrogów” (bakterie), ale też „swoich” (zdrową tkankę). To właśnie sprawia, że tkanki organizmu ulegają utlenianiu.

Naukowcy w Synergy WorldWide badają naturalne inhibitory mieloperoksydazy z perspektywy terapeutyki dietetycznej w celu zapewnienia zdrowia układu krążenia.

Dyrektor ds. naukowych firmy, dr Matthew Tripp powiedział: „Odkryliśmy, że pewne składniki  ProArgi-9+ są rzeczywiście naturalnymi inhibitorami MPO i współdziałają ze sobą w synergiczny sposób. To niespodziewane odkrycie stało się podstawą do złożenia wstępnego wniosku patentowego związanego z ProArgi-9+.”


CONVERSATION

Instagram

Follow Us