PRZYPOMNIENIE O KREDYCIE PRODUKTOWYM ELITE HONORS


Aż trudno uwierzyć jak szybko płynie czas! Znajdujemy się już w ostatnim kwartale roku 2017, przypominamy więc członkom naszego Klubu Elite Honors, że zbliżamy się do mety w wyścigu po nagrody w postaci kredytu produktowego!

SZCZEGÓŁY KWALIFIKACJI DO UZYSKANIA KREDYTU PRODUKTOWEGO
Na początku tego roku Synergy ogłosiła, że kredyt produktowy zostanie przyznany dystrybutorom kwalifikującym się do Elite Honors na poziomach 600, 1200 i 2400 CV w następującej wysokości:

1. Elite 600: €1200
2. Elite 1200: €2400
3. Elite 2400: €4800

Aby zakwalifikować się do uzyskania kredytu produktowego w powyższej wysokości, dystrybutor powinien posiadać aktywne konto, nieposzlakowaną opinię w firmie oraz:

(1) W przypadku wszystkich istniejących dystrybutorów obecnych w firmie w styczniu każdego roku kalendarzowego, należy uzyskać kwalifikację Elite Honors przez 12 kolejnych miesięcy w tym samym roku kalendarzowym (od stycznia do grudnia).

- LUB -

(2) W przypadku nowych dystrybutorów, należy aktywować swoje konto dystrybutorskie do 30 czerwca w roku objętym kwalifikacją, w każdym z pozostałych miesięcy tego roku uzyskać kwalifikację Elite Honors oraz do końca roku zgromadzić łączną ilość CV w swoim TC1, która będzie równa lub większa niż 12-miesięczna suma odpowiadająca kwocie kwalifikacyjnej do uzyskania kredytu produktowego (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14,400 CV; 2400 CV = 28,800 CV).

Uwaga: Kredyt produktowy zostanie przyznany zgodnie z najniższym wspólnym mianownikiem uzyskanej ilości punktów CV.

Zachęcamy zatem Was wszystkich do wytężonej pracy! 12 miesięcy Elite Honors staną się rzeczywistością zanim się obejrzycie!

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z przykładami działania program Elite Honors 2017, kliknij tutaj.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us