Podejmij Wyzwanie Aktywacyjne SLMsmart!

Twój potencjał biznesowy właśnie został zwielokrotniony. Koktail Zastępujący Posiłek SLMsmart jest oficjalnie dostępny na wszystkich rynkach Europy dając Ci teraz przyczółek w branży kontroli wagi i otwierając Twój biznes na nowych klientów i dystrybutorów. Masz teraz szansę na poważny wzrost, a Synergy wynagrodzi Cię, kiedy będziesz przekuwać tę szansę na rzeczywistość!


Przedstawiamy Wyzwanie Aktywacyjne SLMsmart! 1 października 2014 – 28 luty 2015, Synergy wypłaci dwie odrębne premie dla osób aktywnie sponsorujących i budujących biznes w oparciu o Zestaw Aktywacyjny SLMsmart 200 lub 500 CV.

Premia #1: Premia SLMsmart za Aktywację 
Kończy się 31 grudnia 2014

Za każdych 3 nowych Członków Zespołu lub klientów, których zasponsorujesz z  Zestawem Aktywacyjnym SLMsmart 200 lub 500CV, Synergy wynagrodzi Cię równowartością 446 zł Premii SLMsmart  za Aktywację. Premia ta będzie wypłacana za każde trzy dodatkowe osoby zasponsorowane z zestawem minimum 200 CV – bez ograniczenia dla liczby otrzymanych premii SLMsmart za Aktywację w każdym miesiącu.

Aby otrzymać Premię SLMsmart za Aktywację sponsorzy MUSZĄ przesłać do Biura Obsługi Klienta formularze Wyzwania Aktywacyjnego SLMsmart z informacją na temat ich grupy.

→ Formularz Wyzwania Aktywacyjnego SLMsmart

Uwaga:
Premia SLMsmart za Aktywację wypłacana jest jedynie wówczas, kiedy zasponsorujesz 3 kolejne osoby. 

Premia #2: Premia SLMsmart za ukończenie Wyzwania
Kończy się 28 lutego 2015

Zobowiąż swoich nowo zarejestrowanych dystrybutorów i/lub klientów do uczestnictwa w 90-dniowym wyzwaniu i nabycia Zestawu Automatycznej Wysyłki SLMsmart 120 CV lub więcej przez dwa kolejne miesiące po złożeniu zamówienia aktywacyjnego, a Synergy wypłaci Ci równowartość 892 zł Premii SLMsmart za ukończenie Wyzwania.

Aby otrzymać Premię SLMsmart za ukończenie Wyzwania sponsorzy MUSZĄ przesłać do Biura Obsługi Klienta formularze Wyzwania Aktywacyjnego SLMsmart z informacją na temat ich grupy po upływie 90 dni od dnia aktywacji grupy.

→ Formularz Wyzwania Aktywacyjnego SLMsmart

Zachęć każdego do wzięcia udziału w 90-dniowym Wyzwaniu SLMsmart, aby doświadczył jak w zdrowy sposób schudnąć lub utrzymać właściwą wagę!

Przykład: Edward posiada dwie trzyosobowe grupy, które zasponsorował z Zestawami Aktywacyjnymi SLMsmart 200 CV. Jedna z tych grup złożyła początkowe zamówienia aktywacyjne, a następnie wszystkie trzy osoby otrzymały dodatkowe zamówienia w trybie automatycznej wysyłki w kolejnych dwóch miesiącach. W drugiej grupie złożono zamówienia aktywacyjne, ale jedynie dwie osoby z trzech zamówiły pakiety 120 CV w dwóch kolejnych miesiącach i zrealizowały 90-dniowe Wyzwanie. Edward zarobił równowartość 1338 zł za pierwszą grupę i 446 zł za drugą grupę. Niestety, nie otrzymał równowartości 892 zł Premii SLMsmart za ukończenie Wyzwania za drugą grupę.


Uwaga:
  • Jeśli jedna z osób należących do którejś z Twoich trójek zdecyduje się przerwać udział w wyzwaniu, może zastąpić ją ktoś zapisany na Zestaw Aktywacyjny SLMsmart, kto nie należy jeszcze do pełnej trójki. Musisz jednak wypełnić formularz Wyzwania Aktywacyjnego SLMsmart, aby dodać nową osobę do danej trójki.
  • Każda osoba, którą zapisujesz do udziału w Wyzwaniu musi posiadać aktywny profil automatycznej wysyłki.
  • Aby zakwalifikować się do Premii Wyzwania Aktywacyjnego SLMsmart sam jako sponsor musisz być aktywny w systemie automatycznej wysyłki, którego minimalna wartość wynosi 70 CV.
Ta premia nie ma ograniczeń! Im więcej trzyosobowych grup zapiszesz i utrzymasz przez okres całych 90 dni w Wyzwaniu SLMsmart, tym bardziej zasobne w środki będzie Twoje konto bankowe.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us