Udoskonalony system Elite Honors


Od wprowadzenia modelu Elite Honors w roku 2015 odgrywa on fundamentalną rolę w uznawaniu osiągnięć nowych dystrybutorów w miarę jak szkolą się oni w zakresie skutecznych i możliwych do duplikacji działań budujących biznes.

Dążąc do uproszczenia i ujednolicenia tego program w całej firmie Synergy, z radością ogłaszamy wprowadzenie następujących modyfikacji w systemie Elite Honors, które obowiązują od 1 stycznia 2017:

Okres kwalifikacyjny: styczeń-grudzień (rok kalendarzowy)

Poziomy kwalifikacji

Poniższe poziomy CV odpowiadają trzem poziomom kwalifikacji, które będą wpływać na ten aspekt programu, który wiąże się z uznaniami. Wszystkie poziomy CV dotyczą 1 miejsca w systemie (TC1), zaś obrót aktywacyjny przestaje być elementem wpływającym na kwalifikację Elite Honors.

600 CV
1200 CV
2400 CV

Uznania Elite Honors

W każdym miesiącu, w którym uzyskujesz kwalifikację Elito Honors, Twoje osiągnięcia zostają uhonorowane w następujący sposób:

1x kwalifikacja – Blog
3x kwalifikacja – Odznaka i blog
6x kwalifikacja – Karta Klubu Elite Honors i blog
9x kwalifikacja – Kurtka Klubu Elite Honors, blog i uznanie podczas Szczytu
12x kwalifikacja – Kredyt Produktowy*, blog i uznanie podczas Szczytu

Kwoty Kredytu Produktowego
  1. Elite 600: 5250zł
  2. Elite 1200: 10500zł
  3. Elite 2400: 21000zł

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do Kredytu Produktowego

Aby zakwalifikować się do uzyskania kredytu produktowego dystrybutor musi posiadać aktywne konto, nieposzlakowaną opinię w firmie, oraz:

(1) W przypadku wszystkich dystrybutorów posiadających ten status w styczniu każdego roku kalendarzowego, należy uzyskać kwalifikację Elite Honors przez 12 miesięcy z rzędu w danym roku kalendarzowym (od stycznia do grudnia).

- LUB -

(2) W przypadku nowych dystrybutorów należy aktywować swoje konto do 30 czerwca danego roku kwalifikacyjnego oraz zgromadzić do końca roku skumulowaną sumę CV w TC1, która będzie równa lub większa 12-miesięcznej łącznej sumie odpowiadającej kwocie kwalifikującej na kredyt produktowy (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14,400 CV; 2400 CV = 28,800 CV).

Uwaga: Kredyt produktowy zostanie przyznany zgodnie z odpowiednim najmniejszym wspólnym mianownikiem dla uzyskanej kwoty CV.

Przykłady:


#1 – Diego aktywuje swoje konto dystrybutorskie w styczniu 2017. Od stycznia do listopada uzyskuje kwalifikację na poziomie Elite 1200. W grudniu zaś na poziomie Elite 600. Ponieważ Diego nie zdołał osiągnąć kwalifikacji na poziomie Elite 1200 w grudniu, ale przez wszystkie dwanaście miesięcy uzyskał przynajmniej kwalifikację Elite 600, wciąż otrzymuje kredyt produktowy na poziomie 5250zł za rok 2017.

#2 – Sara aktywuje swoje konto dystrybutorskie w marcu 2017. Dowiaduje się o korzyściach wynikających z programu Elite Honors i zaczyna wprowadzać go do swojego biznesu. Aż do grudnia 2017 Sara co miesiąc uzyskuje kwalifikację na poziomie Elite 600. Co więcej, dzięki dodatkowym podjętym przez nią wysiłkom do końca roku uzyskuje w TC1 obrót o całkowitej sumie wynoszącej 8.000 CV. Ponieważ Sara utrzymała swą kwalifikację Elite Honors w każdym miesiącu od dołączenia do firmy ORAZ zgromadziła więcej niż 12-miesięczną równowartość punktów CV (600 CV x 12 =7200 CV) w TC1, kwalifikuje się, aby otrzymać kredyt produktowy na poziomie 5250zł za rok 2017.

#3 – Jon aktywuje swoje konto dystrybutorskie w sierpniu 2017. Niestety, kwestia kredytu produktowego w programie Elite Honors nie będzie go już dotyczyć aż do roku 2018. Mimo to, Jon może wciąż wprowadzić system do swojego biznesu, uzyskać uznanie swoich wysiłków oraz w każdym miesiącu odnosić korzyści dzięki premii Go Elite.

#4 – Elizabeth aktywuje swoje konto dystrybutorskie w czerwcu 2017. W każdym miesiącu, aż do końca roku uzyskuje kwalifikację Elite 2400. Ponadto, dzięki dodatkowym wysiłkom do końca roku uzyskuje w TC1 obrót ze sprzedaży dla konsumentów o całkowitej sumie rocznej wynoszącej 21.000 CV. Ponieważ nie osiągnęła progu 28.000 łącznej sumy CV, ale w każdym miesiącu uzyskiwała kwalifikację oraz osiągała próg 14.400 wymagany na poziom Elite 1200, Elizabeth otrzyma kredyt produktowy na poziomie 10500zł za rok 2017.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us