Czerwca 2020 Osiągnięcia

Serdecznie gratulujemy naszym wytrwałym dystrybutorom, którzy przenieśli swój biznes Synergy na kolejny poziom. W ubiegłym miesiącu wymienione tutaj osoby zdobyły nowe rangi sukcesu w swoim biznesie Synergy. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy uhonorować czas i energię, jaką włożyli w realizację swoich celów, dzieląc się Elitarnym Zdrowiem i pomagając innym uwolnić swój potencjał.

Prosimy, abyś wraz z nami złożył gratulacje następującym dystrybutorom na rynku europejskim:

AWANSE RANGOWE
Gold
Heliodor Franz Schirnhofer E.u. (Austria)
Dr. Naik Rav (UK)

Silver
Nicola Kenworthy (UK)
Sarah Blanchard (UK)

Bronze
Sandra Volinz (Austria)
Christina Rigby (UK)

Star
Senezul S.l. (Spain)
Triandigital S.l. (Spain)
Zoe Reast (UK)


NAJLEPIEJ REKRUTUJĄCY
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych miejsc w systemie

Nicola Kenworthy (UK)
Petra Rinkel (Germany)
Olumide Ahanmisi (Ireland)
Triandigital S.l. (Spain)
Jacqueline Hodson (UK)
Sue Thomas (UK)
Christina Rigby (UK)


NAJLEPSI W BUDOWANIU STRUKTUR
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych awansów w randze

Sicon Asesores S.l. (Spain)
Nicole Holzer (Austria)
Robert Suppan (Austria)
Liz James (UK)
Jacqueline Hodson (UK)
Kim and Simon Bradley (UK)
Terry Rigby (UK)

CONVERSATION

Instagram

Follow Us