NOWY CEO W SYNERGY WORLDWIDE

Drodzy dystrybutorzy Synergy,

W dniu 15 grudnia, Nature’s Sunshine Products ogłosiła wewnętrzną reorganizację firmy, aby skupić swe kluczowe zasoby w bardziej intensywny sposób na najważniejszych możliwościach wzrostu w nadchodzących latach.

W ramach tej reorganizacji, Wynne Roberts został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Chief Executive Officer) Synergy Worldwide, odpowiedzialnego za działalność Synergy Worldwide oraz NSP w Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej. Niezależnie od tego, w ramach Synergy, Dan Norman będzie kontynuować swą doskonałą pracę na stanowisku Prezesa Synergy Worldwide.

Dlaczego wprowadzamy tę zmianę?

Chodzi o przyspieszenie wzrostu i wykorzystanie całego naszego potencjału.
W ciągu ostatnich kilku lat firma Synergy WorldWide podwoiła swe dochody, pomnożyła zyski na całym świecie i zdołała zbudować zespół utalentowanych osób tworzących niezrównaną kulturę współpracy i wsparcia w zespole kierowniczym oraz wśród dystrybutorów. Niesamowity fakt wiąże się zaś z tym, że każda osoba związana z Synergy jest przekonana, że na razie dopiero zdołała posmakować odrobiny potencjału, jaki niesie ze sobą nasza firma.

Patrząc w przyszłość z optymizmem, Synergy będzie działać na 29 rynkach Azji, Europy i Ameryki Północnej, mając na celu wywołanie znaczącego wzrostu poprzez penetrację tych rynków oraz rozszerzenie działalności na kolejne kraje. Te możliwości geograficzne w połączeniu z szybko rosnącym popytem na nasze najwyższej jakości produkty oraz elastyczną szansą biznesową stanowią dla nas wszystkich niezrównaną obietnicę sukcesu.

Ogłoszona przez nas reorganizacja wynika z uznania niezwykłej szansy, jaka znajduje się przed nami oraz potrzeby, aby połączyć i skupić nasze zasoby w sposób pozwalający zmaksymalizować możliwość jej wykorzystania.

Słowo od Wynne’a Robertsa:

„Przez ostatnie trzy lata wyrobiłem sobie ogromny szacunek i uznanie dla wyników, jakie osiąga Synergy, a także dla niezwykłego przywództwa, jakie uosabiają ludzie, którzy te wyniki osiągnęli i zbudowali ten wspaniały biznes – ludzie tacy jak Założyciel Synergy, Dan Higginson, dystrybutorzy w randze Presidential Executive i pozostałych wysokich rangach, Prezes Dan Norman i jego zespół kierowniczy. Jestem pod wrażeniem pełnej życia, energii i ducha przedsiębiorczości kultury pracy zespołowej, wzajemnego wsparcia oraz zabawy, która została tu wytworzona i która jest, według mojego przekonania, prawdziwą przewagą komparatywną umożliwiającą Synergy dalszy skuteczny rozwój. Jestem absolutnie przekonany, że leżą przed nami wielkie możliwości i czuję się zaszczycony i pełen radości, że mogę dołączyć do Waszego zespołu. Nie mogę się doczekać spotkania z niektórymi z Was w Dubaju w przyszłym tygodniu. Przyszłość będzie tak wielka, jaką my sami zechcemy zbudować.”

Słowo od Dana Normana:

„W ciągu ostatnich trzech lat miałem przyjemność blisko współpracować i podlegać Wynne’owi Robertsowi. Jestem pod wrażeniem jego zdolności przywódczych, poświęcenia i wizji. Jego nowa rola i obszar odpowiedzialności wraz ze światowej klasy zespołem kierowniczym pozwalają idealnie przygotować Synergy na przyspieszony wzrost, dzieląc się naszymi produktami i szansą biznesową z całym światem.” 

Słowo od Dana Higginsona:

„Jestem przekonany, że decyzja o zaangażowaniu Wynne’a, z całym jego doświadczeniem zawodowym, w pełnym wymiarze dla Synergy stanowi ostateczny dowód na to, że NSP inwestuje w przyszłość Synergy maksimum swoich możliwości!”

Z najlepszymi życzeniami zdrowego, szczęśliwego i pełnego sukcesów roku 2015,

Wynne & Dan

CONVERSATION

Instagram

Follow Us