PRZYWRACAMY PIERWOTNY SYSTEM AWANSU RANGOWEGO!


Upraszczamy proces uzyskiwania nowych tytułów przywracając system kwalifikacji rangowych jaki znałeś i ceniłeś w poprzednio obowiązującym programie.

Wprowadzony w ubiegłym roku system Obrotu Tytularnego był wartościowym testem, który przyniósł wiele korzyści. Nie był on jednak równie łatwy do przyswojenia jak pierwotny program Awansu Rangowego. Zaznaczamy, co bardzo istotne, że powrót do oryginalnego programu nie wpłynie na najwyższe tytuły uzyskane w roku 2017.

Poniżej przedstawiamy informacje jak awansować na nowe rangi w roku 2018: Punkty CV zgromadzone w słabszej odnodze określają poziom Twojej rangi. Osiągnięcie nowej rangi oznacza, że zgromadziłeś wyznaczoną ilość punktów w swojej słabszej odnodze.

Poziomy Uznawania Tytułów
Star: 500 CV
Bronze: 1,500 CV
Silver: 3,000 CV
Gold: 4,500 CV
Team Leader: 6,000 CV
Team Manager: 14,000 CV
Team Director: 30,000 CV
Team Elite: 60,000 CV
Pearl Executive: 100,000 CV
Emerald Executive: 200,000 CV
Diamond Executive: 300,000 CV
Presidential Executive: 400,000 CV
Double Presidential Executive: 800,000 CV
Triple Presidential Executive: 1,200,000 CV
Legacy Executive: 2,000,000 CV

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności na drodze do uzyskania kolejnej rangi. Jesteśmy po to, aby pomagać Ci na każdym jej kroku!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us