ZMIANY W ELITE HONORS W 2018

Synergy WorldWide z radością ogłasza modyfikację programu Elite Honors na rok 2018. Przygotuj się na więcej uznań, więcej korzyści i więcej powodów, aby zostać Elitą!

Program Elite Honors co miesiąc wynagradza dystrybutorów za ich wysiłek włożony w budowanie biznesu. Im więcej razy się zakwalifikujesz, tym więcej nagród otrzymasz.

JAK UZYSKAĆ KWALIFIKACJĘ ELITE HONORS w 2018

W jednym miesiącu:
Uzyskaj co najmniej 600 CV obrotu w TC 1
NOWOŚĆ: Osobiście zasponsoruj na minimalną wartość 200 CV w obrocie rejestracyjnym.

Dystrybutorzy, którzy skutecznie zasponsorują przynajmniej jednego nowego dystrybutora w każdym miesiącu zostają Elitarnymi budowniczymi biznesu! Nie możemy się doczekać uhonorowania każdej z tych osób na przestrzeni nadchodzącego roku.

UZNANIA I NAGRODY ELITE HONORS

W tym roku kładziemy większy nacisk na liczbę uzyskanych kwalifikacji eliminując poziom kwalifikacji. Oto co możesz uzyskać w oparciu o liczbę uzyskanych kwalifikacji:

1x
Uznanie na blogu

3x
Uznanie na blogu+ niepowtarzalna odznaka Elite Honors + 400zł kredytu produktowego

6x
Uznanie na blogu+ bezpłatna rejestracja na Szczyt* + 800zł kredytu produktowego

9x
Uznanie na blogu+ uznanie w broszurce poświęconej Szczytowi + wczesny dostęp do Sklepu na Szczycie + 1200zł kredytu produktowego

12x
Uznanie na blogu+ kryształ Elite Honors + 1600zł kredytu produktowego

Z pewnością będzie to niesamowity rok na budowanie biznesu oraz Elite Honors! Nie możemy się doczekać momentu, kiedy uhonorujemy Twoje osiągnięcia kredytem, na jaki zasługujesz!

KREDYT PRODUKTOWY ELITE HONORS 2018
Oprócz wymienionych wyżej nagród, dystrybutorzy otrzymają szansę zakwalifikowania się do uzyskania dodatkowego kredytu produktowego w oparciu o ich systematyczną pracę z programem Synergy Elite Honors w roku 2018.

JAK MOGĘ GO UZYSKAĆ?
Aby otrzymać dodatkowy kredyt produktowy na koniec roku kalendarzowego, dystrybutor musi posiadać aktywne konto, nieposzlakowaną reputację w firmie, oraz:

(1)   W przypadku dystrybutorów już zarejestrowanych w styczniu 2018, potrzebujesz minimalnego obrotu na poziomie 600 w TC1 przez całe 12 miesięcy roku 2018 oraz co najmniej czterokrotnej kwalifikacji Elite Honors przed końcem roku.

LUB

(2)   W przypadku nowych dystrybutorów, musisz aktywować swoje konto dystrybutorskie do 30 czerwca 2018, posiadać minimalny obrót na poziomie 600 w TC1 przez pozostałe miesiące roku 2018, co najmniej czterokrotnie uzyskać w tym roku kwalifikację Elite Honors oraz przed końcem roku zgromadzić w TC1 łączną sumę CV, która będzie równa lub wyższa niż łączna kwota kredytu produktowego w ciągu 12 miesięcy.

PRZYZNANIE KREDYTU PRODUKTOWEGO
Przy spełnieniu powyższych kryteriów zastosowane zostaną przedstawione poniżej progi CV określające odpowiedni poziom przyznanego kredytu produktowego.

7200 CV:         4800zł
14400 CV:       9600zł
28800 CV:       19200zł

Zakwalifikowani dystrybutorzy otrzymają swój kredyt produktowy nie później niż 31 stycznia 2019. Kredyt ten będzie dostępny i możliwy do realizacji w biurze wirtualnym Pulse lub za pośrednictwem Obsługi Klienta. Kredyt nie może być stosowany do zestawów produktowych – dotyczy jedynie indywidualnych produktów dostępnych w cenach hurtowych dla dystrybutorów.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us