WPROWADZAMY TITLE PLUS


Ekscytująca promocja Title Plus oznaczać będzie dla Ciebie dodatkowy dochód w związku z uzyskaniem i utrzymaniem nowych rang!

Title Plus, promocja ciesząca się największym powodzeniem w historii Synergy North America, w roku 2018 zawita do Europy. Dzięki tej promocji dystrybutorzy nie tylko uzyskają dodatkowy dochód zdobywając i utrzymując nowe rangi, ale staną się również beneficjentami dodatkowych premii w związku z uzyskaniem kwalifikacji Elite Honors.

OKRES TRWANIA PROMOCJI: 1 stycznia–31 grudnia 2018

Dystrybutorzy mają możliwość otrzymania dziesiątek tysięcy euro w postaci premii Title Plus! Szczegóły poniżej:

Zdobądź nową rangę. Utrzymaj tę rangę. Przynajmniej raz zakwalifikuj się do Elite Honors.ROZKŁAD DOCHODÓW
Im wyższa osiągnięta ranga, tym większa premia!
• W pierwszym miesiącu, w którym dystrybutor uzyska nowy tytuł, otrzyma przedstawioną powyżej „kwotę miesięczną” odpowiednią dla danej rangi. Przykładowo, nowy Bronze otrzyma 200 .
• Jeśli dystrybutor utrzyma nową rangę w następnym miesiącu, otrzyma „kwotę miesięczną” po raz drugi. Przykładowo, nowy Bronze otrzyma w sumie już 400 .
• Jeśli dystrybutor utrzyma tę rangę przez trzy kolejne miesiące, Synergy wypłaci „kwotę miesięczną” po raz trzeci. W przypadku rangi Bronze oznacza to dodatkowy zastrzyk gotówki wynoszący w sumie 600 !
• Jeśli dystrybutor kwalifikuje się do Elite Honors przynajmniej raz w ciągu tych trzech kolejnych miesięcy kiedy utrzymuje nową rangę, wówczas uzyska premię Matching Bonus, podwajającą jego całkowity dochód. Na przykład dla rangi Bronze będzie to w sumie zysk 1200 !

Uzyskanie kwalifikacji Elite Honors nie tylko daje szansę otrzymania Matching Bonus, ale także premii „czwartego miesiąca”.

• Jeśli dystrybutor utrzyma rangę Bronze w czwartym miesiącu, otrzyma wyższą premię „czwartego miesiąca” w wysokości 800 .

Z tytułu osiągnięcia rangi Bronze, utrzymania jej przez cztery miesiące oraz uzyskania kwalifikacji Elite Honors przynajmniej raz w ciągu pierwszych trzech miesięcy, dystrybutor może otrzymać nawet 2000  w promocji Title Plus!

A najlepsze dopiero przed nami:

PREMIE POWIĄZANE

Dystrybutorzy, którzy awansują o więcej niż jedną rangę w dowolnym miesiącu otrzymają sumę kwot miesięcznych dla każdej z osiągniętych nowych rang.

Kiedy dystrybutor osiąga kilka nowych rang w tym samym miesiącu …

Przykład: Jennifer awansuje w marcu z rangi Bronze na rangę Team Leader. Otrzymuje premię Silver w wysokości 300 , premię Gold w wysokości 400  oraz premię Team Leader, czyli 800 , co już w pierwszym miesiącu daje jej sumaryczną kwotę 1500  w formie premii Title Plus.

Następnie utrzymuje tytuł Team Leader zarówno w kwietniu, jak i w maju, uzyskując miesięczne premie w wysokości 300 , 400  i 800  jeszcze dwukrotnie. W kwietniu Jennifer uzyskała kwalifikację Elite Honors, dzięki czemu mogła otrzymać trzy premie Matching Bonus, po jednej za każdą osiągniętą rangę, a także premię „czwartego miesiąca”. Kiedy utrzymała rangę Team Leader w czerwcu, uzyskała premie „czwartego miesiąca” dla rang Silver, Gold i Team Leader.

Suma całkowita: 15000 zł !

Kiedy dystrybutor osiąga kilka nowych rang w tym samym roku …

Przykład: Peter osiągnął rangę Silver oraz kwalifikację Elite Honors w styczniu. Utrzymał ten tytuł w lutym, marcu i kwietniu otrzymując w sumie 3000 , maksymalną premię Title Plus na poziomie Silver.

Dwa miesiące później, w lipcu, awansował na rangę Gold. Utrzymał ją w sierpniu, wrześniu i październiku, w każdym z tych miesięcy kwalifikując się do Elite Honors. Otrzymuje więc maksymalną kwotę Title Plus w wysokości 4000  za zdobycie i utrzymanie rangi Gold.

Roczna suma całkowita: 7000 zł !

Pamiętaj:
• Awans na następną nową rangę nigdy nie odbierze Ci możliwości otrzymania drugiej, trzeciej i czwartej premii Matching Bonus z okazji uzyskania pierwszej nowej rangi. Jest to dla Ciebie jedynie korzyść w postaci kolejnego elementu premii Title Plus.
• Otrzymujesz premie za utrzymanie nowej rangi w kolejnych miesiącach po jej uzyskaniu. Nie spocznij na laurach!
............
Premie Title Plus stanowią znaczący dodatek do potencjału dochodowego naszych dystrybutorów. Osoby, które z determinacją potraktują perspektywę awansu rangowego wśród dystrybutorów Synergy, będą cieszyć się nie tylko dochodami z Title Plus, ale też wieloma innymi prowizjami, premiami Mega-Match oraz uzyskiwać wiele innych korzyści finansowych w naturalny sposób wynikających z rozwoju biznesu.

Awans na wyższą rangę to znaczące osiągnięcie i symbol Twojego ogólnego sukcesu w Synergy WorldWide. Poprzez promocję Title Plus pragniemy sprawić, że nasi dystrybutorzy odczują jak bardzo ich cenimy i o nich dbamy. Nie możemy doczekać się rozdzielania tych wspaniałych nagród z okazji rozwijania biznesu na wszystkich jego poziomach dzięki Title Plus!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us