Premia Customer Care (Customer Care Bonus)

Kochamy naszych klientów! Każdy członek zespołu Synergy o tym wie. W 2020 roku, Synergy przyznaje dodatkową nagrodę członkom zespołu pracującym na rzecz obsługi szczęśliwych klientów w całej Europie.

Każdego miesiąca Synergy będzie sumować wszystkie punkty CV umieszczone bezpośrednio w Twoich centrach biznesowych (Tracking Centers). Uwzględnia to Twoje zamówienia osobiste, zamówienia od klientów preferowanych, a także może obejmować zamówienia złożone w Twoich centrach biznesowych przez Twojego upline’a. C1, TC2 i TC3. Nazwijmy to "Obrotem Klienckim".  Na koniec każdego kwartału, Twój bonus będzie oparty na Poziomie Premii, który byłeś w stanie utrzymać.

Poziom Premii
Obrót Kliencki - miesięcznie
Wysokość Premii
Poziom 1
600 – 1199 CV
420 zł
Poziom 2
1200 – 1799 CV
840 zł
Poziom 3
1800 – 2999 CV
1260 zł
Poziom 4
3000+ CV
2100 zł

Gotowy by sięgnąć po 2100 zł na koniec pierwszego kwartału? Zgromadź co najmniej 3000 CV w obrocie klienckim w styczniu, lutym i marcu. Oto kilka innych przykładów:

Jeśli w styczniu zgromadzisz 800 CV w Obrocie Klienckim (Poziom 1), ale w lutym osiągniesz 1200 (Poziom 2) i 1900 w marcu (Poziom 3), w pierwszym kwartale otrzymasz bonus 420 zł (Poziom 1). Jesteś jednak przygotowany do tego, aby zacząć uzyskiwać wyższą premię, ponieważ drugi kwartał rozpoczyna się w kwietniu.

Bonus ten można uzyskać do 4 razy w ciągu roku.

2x Nagroda Customer Care:
Gdy w ciągu dwóch kwartałów uzyskasz Premię Customer Care, otrzymasz Zestaw Biznesowy Synergy o wartości ponad 210 zł, składający się z produktów i narzędzi marketingowych pod marką Synergy.  Jest to dodatek do Kwartalnej Premii Customer Care, którą otrzymujesz za każdy kwartał.

3x Nagroda Customer Care:
Jeśli w ciągu roku otrzymasz Kwartalną Premię Customer Care przez trzy kwartały z rzędu, otrzymasz specjalny zestaw biznesowy Synergy, (o wartości ponad 420 zł).  Nagroda ta jest dodatkiem do Kwartalnej Premii Customer Care przyznawanej w każdym kwartale.

Doroczna Nagroda Customer Care:
Każdy, kto otrzyma Premię Customer Care we wszystkich czterech kwartałach roku, będzie mógł otrzymać zaproszenie na ekskluzywne przyjęcie dla VIPów w ramach szczytu Synergy Europe 2021. Osoby, które będą kwalifikowały się na poziomie 3 lub 4 przez cały rok, będą również uprawnione do otrzymania zaproszenia dla gości.

Drobnym drukiem
- Prosimy pamiętać, że jak zawsze, tylko Członek Zespołu Synergy Europe, który posiada co najmniej 200 CV w osobistym obrocie w TC1 i aktywnie uczestniczy w programie automatycznej wysyłki, jest uprawniony do udziału w programie promocyjnym Customer Care Bonus.
- Program Customer Care Bonus to promocja na czas określony, mająca na celu zachęcanie do pozytywnych relacji między klientami a dystrybutorami Synergy Team Member na rynkach europejskich.
- Osoby, które zakwalifikują się do uczestnictwa jako VIP w europejskim szczycie Synergy 2021 na poziomie 3 lub 4, będą mogły przyprowadzić ze sobą gościa. Gość musi być małżonkiem/partnerem osobistym lub partnerem biznesowym związanym z firmą Synergy. Nie może to być żaden inny członek zespołu Synergy. 
- Wszystkie aspekty tego programu bonusowego/promocyjnego są niezbywalne i nie mogą być wymienione na gotówkę. Odbiorca musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią w Synergy WorldWide w momencie otrzymania premii. 

CONVERSATION

Instagram

Follow Us