Aktualizacja video dotycząca produktu V3

Jak pewnie pamiętacie, Synergy WorldWide obiecało darmową kopię nowego wiedo promującego produkty V3 wszystkim dystrybutorom uczestniczącym w Europejskim Kongresie w Kopenchadze. Jesteśmy w fazie kończenia nakładania napisów i lektorów na różne europejskie języki. Gdy skończymy, DVD będzie rozesłane do wszystkich, którzy wybrali się do Kopenhagi na kongres Synergy. Nie martwcie się, nie zapomnieliśmy o Was. Gdy DVD będzie gotowe, będziecie pierwszymi, którzy dostaną tą informację.

Z pozdrowieniami,
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us