Polski Klub Pionierów


Syerngy WorldWide ma zaszczyt przedstawić Polski Klub Pionierów. Zakwalifikowani dystrybutorzy, którzy tworzą ten klub, będą częścią elitarnej grupy, która odegrała znaczącą rolę w ciągłym rozwoju  sukcesu Synergy Polska.

Od października 2012 do końca marca 2013 roku polscy dystrybutorzy mogą zakwalifikować się na członka tego elitarnego klubu. Oprócz pamiątkowego wyróżnienia odznaką Klubu Pionierów, dystrybutorzy mają możliwość zakwalifikować się na ekskluzywny wyjazd Klubu Pionierów w roku 2013.

Synergy przeżywa globalny rozwój. Dołącz do nas w wzmacnianiu fundamentów rynku polskiego, pomagając innym pozostawić po sobie pozytywny ślad na wiele pokoleń. 

Ranga Wyróżnienie
Gold Odznaka Klubu Pioniera i wyróżnienie
Team Leader Odznaka Klubu Pioniera, wyróżnienie, bilet lotniczy dla jednej osoby na wyjazd Klubu Pioniera w 2013
Team Manager Odznaka Klubu Pioniera, wyróżnienie, bilet lotniczy i wszystkie koszty opłacone dla jednej osoby na wyjazd Klubu Pioniera w 2013
Team Director Odznaka Klubu Pioniera, wyróżnienie, bilet lotniczy i wszystkie koszty opłacone dla dwóch osób na wyjazd Klubu Pioniera w 2013

Dystrybutorzy chcący zakwalifikować się do Polskiego Klubu Pioniera muszą się aktywować i uczestniczyć w automatycznej wysyłce w okresie trwania tej promocji.

Te osoby, które będą pracować w celu zakwalifikowania się do wyjazdu Pionierów muszą osiągnąć i utrzymać rangi według poniższej tabeli.

Kwalifikacja Ilość wymaganych miesięcy
Team Leader 2 (osiągnąć po raz pierwszy i utrzymać w kolejnym miesiącu)
Team Manager 2 (osiągnąć po raz pierwszy i utrzymać w kolejnym miesiącu)
Team Director 1 (osiągnąć po raz piewrszy)

Przykład 1: W październiku osiągnąłeś pozycję Team Leadera i w listopadzie utrzymujesz pozycję Team Leadera. Gratulacje, firma opłaci Ci bilet lotniczy na wyjazd Klubu Pioniera.

Przykład 2: W listopadzie osiągnąłeś rangę Gold, w grudniu Team Leadera a Team Managera w styczniu. W tym przykładzie, kwalifikujesz się do darmowego biletu lotniczego dla jednej osoby na wyjazd Klubu Pioniera 2013. Jeśli utrzymasz poziom Team Managera przez kolejny miesiąc, otrzymasz całkowicie darmowy wyjazd Klubu Pioniera 2013.

Przykład 3: W styczniu osiągniesz rangę Team Managera, w lutym po raz pierwszy rangę Team Directora. Gragulację! Zakwalifikowałeś się do darmowego Wyjazdu Klubu Pioniera 2013 dla dwóch osób.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us