WAŻNE: Nowy Protokół Nieaktywnego Dystrybutora


Synergy WorldWide przystąpi niedługo do wprowadzenia w Europie protokołu, który funkcjonuje już na wszystkich pozostałych rynkach Synergy na świecie. Protokół ten będzie automatycznie zmieniał status Dystrybutora na Preferowanego Konsumenta, jeśli dana osoba nie zamówi od firmy jakichkolwiek produktów w ciągu sześciomiesięcznego „okresu spadkowego”.

Nowy protokół daje dystrybutorom jasny pogląd na kwestię kto w ich organizacji jest, a kto nie jest aktywny. Pomoże im skupić swe wysiłki na tych, którzy budują i przeprowadzić follow-up z tymi, którzy tego nie robią.

Pierwsza zmiana status wejdzie w życie 1 lipca 2016. W tym dniu dystrybutorzy posiadający 0 CV w postaci zamówień od Synergy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 staną się Konsumentami Preferowanymi.

Przechodząc dalej, kolejne okresy spadkowe będą następujące:

1 stycznia (dzień spadkowy) –30 czerwca

1 lipca (dzień spadkowy) –31 grudnia

OKRESY ŁASKI

Styczeń i lipiec (miesiące następujące bezpośrednio po dniach spadku) uznawane będą za okresy łaski. Oznacza to, że dystrybutorzy mogą wówczas bez problemu przywrócić sobie ponownie status na dystrybutora  po dokonanej już zmianie na Konsumenta Preferowanego dzwoniąc po prostu do Obsługi Klienta Synergy.

REAKTYWACJA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ŁASKI

Osoby, które nie wykorzystały okresu łaski, aby dokonać reaktywacji ze statusu Konsumenta Preferowanego na status Dystrybutora, będą zmuszone mailowo złożyć oficjalny wniosek w tej sprawie do Obsługi Klienta, który będzie indywidualnie rozpatrywany.

Jeśli w okresie od 1 stycznia nie złożyłeś żadnego zamówienia, ale chcesz pozostać aktywnym dystrybutorem Synergy, koniecznie złóż zamówienie przed dniem spadkowym, który nastąpi 1 lipca! W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us